Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-12
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37


Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ

Գրասենյակային և համակարգչային պարագաներ մատակարարման պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 19-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-22/1


ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 5-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/4 


ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի «Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ․ Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 5-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/5


«Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 5-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/7


«Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 5-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/6


ՀՀ Lոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի  անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Lոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Lոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց»  ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 4-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/2


ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և <«Ալագյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 4-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/1


ՀՀ Արմավիրի մարզի «Շահումյանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Փշատավանի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների նկատմամբ որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի հւնվարի 5-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-22/3 


«Երևանի թեթև արդյունաբերության պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/23


ՀՀ Շիրակի մարզի «Ախուրյանի Նիկոլ Աղբալյանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/24


Ծրագրային ապահովման սպասարկման խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/22


ՀՀ Շիրակի մարզի (թվով 34 բնակավայրը ներառող 4 փաստաթուղթ) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/20


ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Ալագյազի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/22


«Երևանի Միքայել Նալբանդյանի անվան հ.33 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Խանզադյանի անվան հ.184 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Ա. Երզնկյանի անվան հ. 118 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան թիվ 145 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/21


ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Շահումյանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Փշատավանի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի, <<Սարդարապատի միջնակարգ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի և <<Արմավիրի թիվ 8 հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18


ՀՀ Արմավիրի մարզի «Վաղարշապատի Երվանդ Օտյանի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արագածի Մ. Մեխակյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Ջանֆիդայի Է. Դաշտոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արմավիրի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, ՀՀ Արմավիրի մարզի «Արտիմետի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճների կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/19  


ՀՀ Lոռու մարզի «Վանաձորի Խ. Աբովյանի անվան թիվ 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ծովակալ Իսակովի  անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի N1 վարժարան» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Lոռու մարզի «Ագարակի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Lոռու մարզի «Վարդաբլուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նոր մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Վանաձորի Ղևոնդ Ալիշանի անվան N 27 հիմնական դպրոց»  ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի «Ալավերդու թիվ 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Գագարինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի կառուցման, ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վ․ Գետաշենի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի, «ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Շատինի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճի վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 


«Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան թիվ 92 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի Մ. Սարյանի անվան հ. 86 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի, «Երևանի հ. 37 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի և «Երևանի հ. 136 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15


Բենզին, ռեգուլյար մատակարարման պայմանագիր վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/12


Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/21


Գրասենյակային և համակարգչային պարագաներ մատակարարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 08-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/11


ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/14


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/13  


ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12  


ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի (Նաիրի) բժշկական կենտրոնի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/11   


<<Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ. Հիմնական դրույթներ>> ՀՀ շինարարական նորմերի լրամշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/40


Տպագրական և առաքման ծառայություններ ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 25-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ԷԱՃԾՁԲ-21/1


Պատվերով տպագրվող նյութեր, ցուցահանդեսի սարքեր և հուշանվերներ մատակարարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/9 


Վարչական սարքավորումներ (բարձրախոսներ, խոսափողներ, դյուրակիր համակարգիչներ) մատակարարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/10


<<Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում>> ՀՀ շինարարական նորմերի վերանայման աշխատանքի կատարման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-21/39 


Երևան քաղաքի <<Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) և ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ>> ՊՈԱԿ-ի շենքերի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/20


ՀՀ Սյունիքի մարզի «Գորիսի պրոֆեսոր Խ. Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/9 


Երևան քաղաքի «Հեծանվային սպորտի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի (Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցներ) կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/10 


Գրասենյակային նյութեր մատակարարման  վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/8


Համակարգչային և գրասենյակային  նյութեր մատակարարման  վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/7  


Հակակոռուպցիոն կոմիտեի շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/8


Վարչական սարքավորումներ մատակարարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը`ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/6


Համակարգիչների ձեռքբերման մատակարարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-21/5


ՀՀ Շիրակի մարզի (թվով 34 բնակավայրը ներառող 4 փաստաթուղթ) և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի (թվով 51 բնակավայրը ներառող 5 փաստաթուղթ) միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի նախագծերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/7