Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ


ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի, ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի և ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 26-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի «Վարդենիկի կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/12


ՀՀ Լոռու մարզի Մեդովկա, ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտ և ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտ համայնքների միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային)  շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 18-ի N 1 որոշմամբ : Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/6ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 8-ի N 1 որոշմամբ : Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/5Վառելիքի մատակարարման պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 5-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/3ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի ապրիլի 29-ի N 1 որոշմամբ : Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/4ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի Բաղրամյան 43 հասցեում գտնվող վթարային շենքի փոխարեն նոր բնակելի շենքի կառուցման տեխնիկական հսկողության ծառայության մատուցման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի ապրիլի 14-ի N 1 որոշմամբ : Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ ՀՀՔԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3