Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ


<ՀՀ Շիրակի մարզի Մարալիկի առողջության կենտրոնի մասնակի հարդարման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/25<<Երևանի Կ.Դեմիրճյանի անվան թիվ 139 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/22ՀՀ Արարատի մարզի «Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/24ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղիի ակադեմիկոս Գ. Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 20-ի N 1 որոշմամբ:Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/23ՀՀ Լոռու մարզի «Ստեփանավանի պրոֆ. Քալանթարի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1 որոշմամբ:Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/21ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1-1 որոշմամբ:Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/17ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/20ՀՀ Արարատի մարզի <<Մասիսի թիվ 5 ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի (նոր մասնաշենքերի) կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն`հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/18ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/19ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 14-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի ակադեմիկոս Ա. Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 30-ի N 1 որոշմամբ:Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/10Երևանի մնջախաղի պետական թատրոնի շենքի վերակառուցման աշխատանքների հայտարարությունը` հաստատված բաց մրցույթի հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 6-ի N1 որոշմամբ:Բաց մրցույթի ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-19/2ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարությունը՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1 որոշմամբ:Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/11ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարությունը՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 7-ի N 1 որոշմամբ:Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/12<<Նորք>> ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի (ԻԿՀ) վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարությունը՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի բժշկական կենտրոնի մասնակի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 13-ի N 1 որոշմամբ:Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/14ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների հայտարարություն՝ հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 13-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը` ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/15