Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Գնման ընթացակարգերի հայտարարություններ


ՀՀ Լոռու  մարզի գ. Հագվու հիմնական, ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Դարբասի միջնակարգ, ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Բերդաշենի միջնակարգ և ՀՀ Վայոց ձորի մարզի գ. Եղեգիսի դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հուլիսի 1-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ. Լեռնահովիտի, ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Արեգնադեմի միջնակարգ և ՀՀ Տավուշի մարզի գ. Կիրանցի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 26-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 24-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/8


Վարչական սարքավորումների մատակարարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 23-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/5


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոնի կառուցման  աշխատանքների վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7


<<Երևանի Լեոյի անվան հ. 65 ավագ դպրոց>> և ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդիի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ների շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/17


ՀՀ Սյունիքի մարզի գ. Հարժիսի, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Գոմքի և ՀՀ Շիրակի մարզի գ. Կապսի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 18-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/6


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի, Վարդենիսի Հ. Համբարձումյանի անվան ավագ դպրոց ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 16-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-20/16


Վարչական սարքավորումների մատակարարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 11-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԳՀԱՊՁԲ-20/4


ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ.Աղբերքի Շատջրեքի, ՀՀ Արմավիրի մարզի գ.Արգինայի և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի գ.Ջիլի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի հունիսի 4-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/5


ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի գ. Չիվայի, ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Ջրառատի և ՀՀ Կոտայքի մարզի գ. Կաթնաղբյուրի միջնակարգ դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 26-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/4


ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի միջնակարգ դպրոցի տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցման աշխատանքների կատարման վերաբերյալ հայտարարություն` հաստատված գնանշման հարցման հանձնաժողովի 2020 թվականի մայիսի 20-ի N 1 որոշմամբ: Գնանշման հարցման ծածկագիրը՝ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2