Բնակարանային ապահովում - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Բնակարանային ապահովում

Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած
ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով պետական աջակցությամբ իրականացվող
բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում քաղաքի <Մուշ-2> և <Անի> թաղամասերում 2012 թվականին շահագործման հանձնված
38 բազմաբնակարան շենքերից բնակարան ստացած 1756 ընտանիքների


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով իրականացված բնակրանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Սպիտակ քաղաքի Վարպետաց թաղամասում կառուցված բնակելի տներից, տուն ստացող անձանց
(2011թ. հուլիսի 15-ին անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով իրականացված բնակրանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Ստեփանավան քաղաքում կառուցված 4 բազմաբնակարան շենքերից 1-սենյականոց բնակարան ստացող անձանց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով 2010 թվականին քաղաքում կառուցված 4 բազմաբնակարան շենքերից բնակարան ստացած անձանց

1-սենյականոց


2-սենյականոց


3-սենյականոց


4-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով իրականացված բնակրանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Սպիտակ քաղաքի «Վարպետաց» թաղամասում կառուցված բնակելի տուն ստացող անձանց
(05.11.2010թ. անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային խնդիրների լուծման նպատակով իրականացված բնակրանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Սպիտակ քաղաքի «Վարպետաց» թաղամասում կառուցված բնակելի տներից  բնակելի տուն ստացող անձանց
(11.10.2010թ. անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի 2010 թվականի բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Մուշ-2 թաղամասում կառուցված և բնակեցման ենթակա շենքերից բնակարան ստացող անձանց
(2010 թվականի հունիսի 18-ին բնակարանների բաշխման նպատակով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

1-սենյականոց


2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի 2010 թվականի բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Մուշ-2 թաղամասում կառուցված և բնակեցման ենթակա շենքերից բնակարան ստացող անձանց
(2010 թվականի մայիսի 26-ին բնակարանների բաշխման նպատակով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

1-սենյականոց


2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի 2010 թվականի բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Մուշ-2 թաղամասում կառուցված և բնակեցման ենթակա շենքերից բնակարան ստացող անձանց
(2010 թվականի մայիսի 14-ին բնակարանների բաշխման նպատակով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

1-սենյականոց


2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի 2010 թվականի բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Մուշ-2 թաղամասում կառուցված և բնակեցման ենթակա շենքերից բնակարան ստացող անձանց
(2010 թվականի ապրիլի 16-ին բնակարանների բաշխման նպատակով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

1-սենյականոց


2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի 2010 թվականի բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում Մուշ-2 թաղամասում կառուցված և բնակեցման ենթակա շենքերից բնակարան ստացող անձանց
(2010 թվականի փետրվարի 12-ին բնակարանների բաշխման նպատակով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

1-սենյականոց


2-սենյականոց


3-սենյականոց


Ց ՈՒ Ց Ա Կ
ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքում 2009 թվականին իրականացվող բնակարանային շինարարության ծրագրի շրջանակներում կառուցված և բնակեցման ենթակա Մուշ-2 թաղամասի թիվ 14 և 15 շենքերից
բնակարան ստացող անձանց
(2009 թվականի դեկտեմբերի 19-ին բնակարանների բաշխման նպատակով անցկացված վիճակահանության արդյունքներով)

1-սենյականոց


2-սենյականոց


3-սենյականոց