Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Նախարարին կից հասարակական խորհուրդ

Ձևավորվել է քաղաքաշինության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմը

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության <<Հայաստանի Հանրապետության նախարարին կից հասարակական խորհրդի օրինակելի աշխատակարգին հավանություն տալու մասին>> արձանագրային որոշման պահանջները և ամփոփելով ՀՀ քաղաքաշինության նախարարին.......

Կարդալ ավելին..... 


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 18-Ի N95-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

09 օգոստոսի 2016 թ. N 154-Ա


Նախարարի կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկվելու նպատակով ներկայացված դիմումներ և կից փաստաթղթեր

01 օգոստոսի 2016 թ.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 10-Ի N 90-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

29 հուլիսի 2016 թ. N 148-Ա


Նախարարի կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկվելու նպատակով ներկայացված դիմումներ և կից փաստաթղթեր


10 մայիսի 2016 թ.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻՆ ԿԻՑ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹՎԱՔԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

10 մայիսի 2016 թ. N 90-Ա


ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՀ քաղաքաշինության նախարարին կից հասարակական խորհրդի կազմում ընդգրկվելու համար հայտեր ներկայացնելու մասին

 

Դիմումի օրինակելի ձև