Գնման ընթացակարգերի փաստաթղթեր - ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Գնման ընթացակարգերի փաստաթղթեր


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8>> ծածկագրով <<ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակի մշակույթի տան ավարտման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:

<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/8>>; 27.09.2016 թ.ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/7>> ծածկագրով << ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի մարզադպրոցի ավարտման համար լրացուցիչ աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:


<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/7>>; 20.09.2016 թ.


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/6>> ծածկագրով <<ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշենի նոր մանկապարտեզի կառուցման ավարտական (լրացուցիչ) աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:


<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/6>>; 16.09.2016 թ.


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/3>> ծածկագրով <<Երևանի <<Տորք Անգեղ>> մարզական միության շենքի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայության>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:
 

<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/3>>; 15.09.2016 թ.ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-16/9>> ծածկագրով <<Անխափան սնուցման աղբյուրների>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:
 

<<ՔՆՔԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-16/9>>; 15.09.2016 թ.


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/5>> ծածկագրով <<Երևանի N 191 դպրոցի վերակառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:
 

<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԾՁԲ-16/5>>; 14.09.2016 թ.


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/3>>  ծածկագրով <<Ք. Երևանի օլիմպիական հերթափոխի պետական մարզական քոլեջի հանրակացարանային նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:
 

<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/3>>; 18.08.2016 թ.


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կողմից իրականացված <<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/2>>  ծածկագրով <<Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մասնաշենքի վերնակառույցի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների>> ձեռքբերման գնման ընթացակարգին առնչվող փաստաթղթերը:
 

<<ՔՆՔԾԻԳ-ԲԸՀԱՇՁԲ-16/2>>; 17.08.2016 թ.


ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության <<Քաղաքաշինական ԾԻԳ>> պետական հիմնարկի կարիքների համար Վարչական սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված <<ՔՆՔԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7>> ծածկագրով շրջանակային համաձայնագրերի միջոցով գնում կատարելու ընթացակարգի մասնակիցների հայտերի, մրցույթի հանձնաժողովի նիստերի արձանագրությունների և կնքված պայմանագրերի (փաստաթղթերի) պատճենները:

 <<ՔՆՔԾԻԳ-ՇՀԱՊՁԲ-16/7>> 27.07.2016