ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱԴՈՆՑ ՓՈՂՈՑԻ N6/2 ՀԱՍՑԵՈւՄ ԿԱՌՈւՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԳՆԵԼՈւ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴ ԾԱՌ

29 հունիսի 2016 թ. N 128 - Ա

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱԴՈՆՑ ՓՈՂՈՑԻ N6/2 ՀԱՍՑԵՈւՄ ԿԱՌՈւՑՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐԻՑ ԲՆԱԿԱՐԱՆ ԳՆԵԼՈւ ՀԱՎԱԿՆՈՐԴ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՍԵՐՎԵՐԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԲԱՆԿ ՄՈւՏՔ ԳՈՐԾԵԼՈՒ ԲԱՆԱԼԻ ՍՏԱՆԱԼՈւ ԵՎ ԲՆԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈւԹՅԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈւ ՄԱՍԻՆ