ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ՄԻԱUՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱUՏԱՏԵԼ�

18 մարտի 1997 թվականի թիվ 47

ԲՆԱԿԵԼԻ ՖՈՆԴԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ UՊԱUԱՐԿՄԱՆ ՄԻԱUՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՀԱUՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱUԻՆ