ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

1. Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

2. Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան

kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱUՏԱՏՄԱՆ ՄԱUԻՆ

21 oգոuտոuի 2001 թվականի N 69

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ՀԱUՏԱՏՄԱՆ ՄԱUԻՆ