ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`

info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34
Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

Ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառավարման հետ կապված սպասարկման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր

Ձեռքբերման ավարտը` 25.12.2014 թ.

Ոչ բնակելի անշարժ գույքի կառավարման հետ կապված սպասարկման ծառայությունների մատուցման պետական գնման պայմանագիր