ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական կոմիտե
Թեժ գիծ
(+374 011) 62-17-69

Հարցազրույցներ
Նորություններ
Հայտարարություններ

Հետադարձ կապ

Տեղեկատվության ազատության ապահովման պատասխանատու`  Հեղինե Մուսայելյան info@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-11
Ֆաքս` +374 11 62-17-34

Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և հաղորդումներին ընթացք տալու համար պատասխանատու անձ` Խաչատուր Ղալթախչյան kh.ghaltakhchyan@minurban.am
Հեռ.` +374 11 62-17-37

Հասցե` 0010, ք. Երևան, Հանրապետության Հրապարակ, Կառավարական տուն 3

06.08.2019

ՀԱՅՏԱՐԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հրավիրում ենք մասնակցելու ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պատվիրատվությամբ 2019 թվականին նախատեսվող ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման մրցութային գործընթացին: ԳՆՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ • ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի (այդ թվում տեխնիկական պայմանների), նախագծման առաջադրանքի և տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրության արդյունքներով մշակել մինչև 2500քմ մակերեսով (որից անատոմիկումը 241.0քմ) բժշկական կենտրոնի շենք-շինությունների վերակառուցման արդիական նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր (վիրաբուժական, գինեկոլոգիական, թերապևտիկ, անատոմիկումի բաժանմունքներով) 25 ստացիոնար մահճակալ հզորությամբ: Աշխատանքների սկիզբ՝ պայմանագրի կնքման օր: Աշխատանքների ավարտ՝ 2019 թվականի դեկտեմբերի առաջին տասնօրյակ: Հրավերի մանրամասներին և ամբողջական փաթեթի պահանջներին ծանոթանալու համար դիմել` 1. armeps.am կայքէջի https://armeps.am/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5138134&fbclid=IwAR2_6xgxFQfq1WN_IYHQThEmeOucGaxwTb7V1esnL0ZuRWyXFsNkISgRGIY էլեկտրոնային հասցեով, կամ 2. Պատվիրատուին՝ հրավերի թղթային տարբերակը ստանալու համար: