ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ  
       
    «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք,  
       
    Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից ստուգումն իրականացվում է շինարարության սկզբնական փուլում, տևողությունը հաշվարկվում է ` 1 օր և իրականացվում է անվճար:  
       
    Շինարարության ավարտական փուլում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության քաղաքաշինական պետական տեսչության կողմից շինարարության ստուգումը նախատեսվում է ավարտված շինարարական օբյեկտն ընդունող հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցելու միջոցով` օբյեկտի շինարարության համար նախատեսված փուլում:  
       
    “Քաղաքաշինության բնագավառում իրավախախտումների համար պատասխանատվության մասին” ՀՀ օրենք /1999-04-28/  
       
    “Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք” /1985-12-06/  
       
       
   
       
 
  ՆԱԽՈՐԴ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՋՈՐԴ