ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ ՀՀ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԿՈՂՄԻՑ  
     
  «Գույքի նկատմամն իրավունքի պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենք, 14.04.1999թ., ՀՕ-295  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  Ավարտված շինարարության շահագործման ակտը ստանալուց հետո իրականացվում է ավարտված շինարարական օբյեկտի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում, որի համար կառուցապատողը /սեփականատերը/ պետք է դիմի ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե համապատասխան դիմումով:  
  Գործառույթի իրականացման շրջանակներում կադաստրի կողմից իրականացվում է կառույցի չափագրություն տեղում: Գործընթացի տևողությունը հաշվարկվում է 3 օր /1 և 1-2 օր/: Վճարները` ստորև ներկայացված իրավական ակտերով:  
     
    «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենք  
     
    Կադաստրի կոմիտեի նախագահի 2002-10-01-ի N753 հրաման,  
     
    ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի կոմիտեի նախագահի 2009-04-23-ի N99-Ն հրամանով հաստատված գնացուցակ:  
     
     
   
     
 
  ՆԱԽՈՐԴ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՋՈՐԴ