Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ

Օրինակելի ձևեր

Լրացուցիչ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարել՝

+374 11 62-17-66, +374 11 62-17-63, +374 11 62-17-61, +374 11 62-18-12
 • «Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման և քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության գործունեությունների լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիաների ձևերը հաստատելու և Կառավարության 2011 թ. ապրիլի 7-ի N510-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»
  27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1533-Ն
  Բեռնել
  «Քաղաքաշինության բնագավառում ինժեներական հետազննման գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 788-Ն
  Բեռնել
  «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացման (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ Կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 777-Ն
  Բեռնել
  «Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 775-Ն
  Բեռնել
  «Քաղաքաշինության բնագավառում շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության գործունեության լիցենզավորման կարգը և լիցենզիայի ձևը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում
  2 հուլիսի 2009 թվականի N 774-Ն
  Բեռնել
 • Որոշում N 1533-Ն Բեռնել
  Որոշում N 788-Ն Բեռնել
  Որոշում N 777-Ն Բեռնել
  Որոշում N 775-Ն Բեռնել
  Որոշում N 774-Ն Բեռնել
 • Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող Բեռնել
  Քաղաքաշինության բնագավառում շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննություն իրականացնող լիցենզավորված անձանց կողմից ներկայացվող Բեռնել