Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

ՀՀ Տավուշի մարզի Տավուշ-6 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթում ներառված Իջևան համայնքի Ենոքավան բնակավայրի գլխավոր հատակագծի լրամշակման, քաղաքաշինական կանոնադրության և կառուցապատման կանոնակարգման պլանի նախագծի մշակման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 12-ը ժամը 11:00 
Բեռնել
Երևան քաղաքի Թևոսյան փողոցի N4 հասցեում նոր ավտոկայանատեղիի կառուցման, առկա շինության վերակառուցման/հիմնանորոգման, տարածքի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 9-ը ժամը 11:30 
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի մշակույթի տան կառուցման մնացորդային շինարարական աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 26-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Արարատի մարզի <<Վեդիի ավագ դպրոց>> ՊՈԱԿ-ի կառուցման շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 5-ը ժամը 11:45
Բեռնել
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 2-ը ժամը 10:30
Բեռնել
<<Կոնդի առանձնատների տնտեսություն>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության /հասցե՝ ք.Երևան, Ձորափի 74/ 8-րդ համարակալմամբ նոր մասնաշենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  ոչ ուշ, քան 2023 թվականի հունիսի 9-ը ժամը 15:00 
Բեռնել
ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Գետաշեն բնակավայրում մոդուլային տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 1-ը ժամը 11:45
Բեռնել
Ուսուցման ծրագրերի հետ կապված ծառայություններ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի հունիսի 1-ը ժամը 10:30 
Բեռնել
«Մարզական նշանակության օբյեկտներ. Ծածկված շենքեր և համալիրներ» ՀՀ շինարարական նորմերի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի մայիսի 22-ը ժամը 11:00
Բեռնել
«ՀՀ տարածքում կառուցվող շենքերի, կառուցվածքների և շինարարական աշխատանքների տեսակների արժեքի խոշորացված ցուցանիշների ժողովածու»-ի վերանայման, արդիականացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի մայիսի 22-ը ժամը 11:30

Բեռնել