Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

Գրասենյակայի գույքի մատակարարում
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի դեկտեմբերի 18-ը ժամը 12:00
Բեռնել
Թուղթ՝ A4 ֆորմատի և քարթրջներ մատակարարում
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2023 թվականի դեկտեմբերի 18-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Կոտայքի մարզի Արագյուղ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 8-ը ժամը 15:00
Բեռնել
ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայք և Նոր Գյուղ բնակավայրերի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 8-ը ժամը 14:00
Բեռնել
ՀՀ Լոռու մարզ, Ալավերդի համայնքի Օձուն բնակավայրում 350 տեղ/հզորությամբ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 8-ը ժամը 11:00
Բեռնել
ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկի բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 8-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ Լոռու մարզի գ. Աքորու միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 4-ը ժամը 11:00 
Բեռնել
ՀՀ Կոտայքի մարզի Զառ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 10-ը ժամը 11:30 
Բեռնել
ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 10-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուս բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունվարի 10-ը ժամը 15:00
Բեռնել