Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի հունիսի 17-ը, ժամը 10:30
Բեռնել
ՀՀ երկաթուղային կայարանների Ալմաստ կայարանի (Ռուբինյանց 25/3) շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մայիսի 15-ը, ժամը 10:00
Բեռնել
«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մայիսի 15-ը ժամը 12:00
Բեռնել
Կարեն Դեմիրճյանի անվան Երևանի մարզահամերգային համալիրի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մայիսի 15-ը ժամը 11:00
Բեռնել
«Ոչ կրող տարրերի երկրաշարժադիմացկունություն» ՀՀ կանոնների հավաքածուի մշակման, տեղայնացման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մայիսի 13-ը ժամը 10:00
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի Հացաշենի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքներ
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի մայիսի 29-ը ժամը 11:30
Բեռնել
ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքներ
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի մայիսի 29-ը ժամը 10:30  
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Վարդենուտի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մայիսի 7-ը ժամը 12:30
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Ռյա Թազայի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի մայիսի 7-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ Սյունիքի մարզի գ․ Հարթաշենի և գ․ Քարաշենի կրթահամալիրների կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մայիսի 7-ը ժամը 11:30 
Բեռնել