Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ
Banner

Գնման գործընթաց

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից գնումների գործընթացը իրականացվում է գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության, այդ թվում` «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի, ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 386-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային  ձևով գնումների կատարման» կարգի և այլ իրավական ակտերի պահանջներին համապատասխան: Գնումների համակարգի և ընթացակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվություն հնարավոր է նաև ստանալ www.gnumner.am և www.armeps.am կայքերից: 

 

«Մատենադարան» Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 12-ը ժամը 12:00
Բեռնել
Հայաստանի նկարիչների միության շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 12-ը ժամը 10:15
Բեռնել
Հայաստանի ճարտարապետների պալատի շենքի (Ա. Թամանյանի անվան Հայաստանի ճարտարապետի տուն) շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 12-ը ժամը 10:00
Բեռնել
Հայաստանի ազգային գրադարանի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
  Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 13-ը ժամը 10:30  
Բեռնել
Գ. Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի շենքի շահագործման մատչելիության նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 11-ը ժամը 11:30
Բեռնել
ՀՀ Երևան քաղաքի Հ. Արղության փողոց, 2-րդ նրբանցք 10 հասցեում գտնվող Հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարչական շենքի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման խորհրդատվական ծառայություն
 Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի մարտի 5-ը ժամը 10:30  
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Նոր-Ամանոսի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 2024 թվականի փետրվարի 28-ը ժամը 12:00
Բեռնել
ՀՀ Արագածոտնի մարզի գ. Վարդենուտի կրթահամալիրի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություն
Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝  2024 թվականի փետրվարի 27-ը ժամը 11:30
Բեռնել