Թեժ գիծ (+374 11) 62-17-69
Տառաչափի տեսակը
Կայքի գույնը
Թեժ գիծ Դիմումների ընթացակարգ

Տարեկան պետական տուրքերի դրույքաչափեր

Գործունեության տեսակը

Դրույքաչափը

Հաշվեհամարը

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
ինժեներական բաժինների մշակման
(բացառությամբ ճարտարապետական և
կոնստրուկտորական մասերի, ինչպես
նաև շինարարության թույլտվություն
չպահանջող աշխատանքների)
յուրաքանչյուր ներդիրի համար`
տարեկան 
բազային տուրքի
40-ապատիկի չափով
900005169231

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի
փորձաքննության յուրաքանչյուր
ներդիրի համար` տարեկան 

 

բազային տուրքի
40-ապատիկի չափով
900005169231 

Շինարարության իրականացման
յուրաքանչյուր ներդիրի համար`
տարեկան 

 

բազային տուրքի
80-ապատիկի չափով
900005169249

Շինարարության որակի տեխնիկական
հսկողության յուրաքանչյուր
ներդիրի համար` տարեկան 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
900005166716 

Ինժեներական հետազննման համար`
տարեկան 

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով
900005166724 

Շենքերի և շինությունների
տեխնիկական վիճակի հետազննության
համար` տարեկան 

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով 
900005166732